Botronik ili Botronic ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/21208 Sremska Kamenica/Vojvodina-Srbija --Rade Končara 58 -- Tel:0642664273 (radni dan 11-15h) - email: botronik@gmail.com -- A

 

BDT - (VREME) Digitalni programabilni tajmeri
BDT1131: Tajmer impuls+pauza sa 2 režima rada izborom na spoljnjem kontaktu (npr doziranje pelata i sl.)
BDT2010: Tajmer za UV solarijum sa memorisanjem radnog vremena i broja tretmana (uključenja)
BDT2131: Prog. Tajmer sa 2 izlaza (zadavanje 4 različita vremenska ciklusa) npr. okretanje el. motora u oba smera (mešanje u oba smera sa pauzama izmedju)
 
BSR - (SMS KONTROLERI) Upravljanje i kontrola preko SMS poruka
BSR316A: SMS Kontroler sa snažnim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrošača do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom
BSR320-2RK: SMS Kontroler sa 2 relejna izlaza (2 kanalna sms komanda) i alrmnim kontaktnim ulazom (sms dojava stanja kontakta)
BSR340-2RT: SMS Kontroler sa Temperaturnim digitalnim senzorom (-50/+125C) i 2 relejna izlaza (SMS alarmna dojava+poziv kod prekoračenja zadatih temperaturnih granica (gornja+donja) i 2 kanalna SMS komanda)
BSR3AKU-NTK: SMS Kontroler sa akumulatorskim napajanjem za dojavu prekida i povratka napona napajanja (mrežnog napona), temperaturnih alarma i kontaktnog alarmnog ulaza...
 
BPV - (TEŽINA-SILA) DigKontroleri za obradu signala sa senzora Težine/Sile:
BPV401-DGF: Digitalna Programabilna Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza (program rada: GRUBO+FINO+PUNA+PRAZNI) i komandnim ulazom S1
 
BMD - Monofazni regulatori snage (dimeri) zavidno od spoljne komande ili merne velicine:
BMD101S: Digitalni Monofazni Regulator snage potrošača (broja obrtaja el. motora, snage elektromagnetnih vibratora i sl.) sa SoftStart funkcijom upravljan komandnim tasterima i spoljnjim kontaktima...
BMD202: DigProg Monofazni regulator snage-DIMER (kontrola obrtaja elektro motora) upravljan mernom temperaturom (kontrola rada ventilacije...)
 
BTR - (TEMPERATURA) Termoregulatori+termostati+termoprocesori:
BTR100: Precizni DigProg Termoregulator sa digitalnom senzorskom sondom DS18B20 (za radi opseg -10/+100C) i jednim relejnim izlazom (5-16A/230V)
BTR250: DigProg Termoregulator sa senzorskom sondom KTY84 (za radni opseg -30/+250C) i jednim relejnim izlazom (5-16A/230V)
 
BHR - (RELATIVNA VLAGA VAZDUHA (RH)+TEMPERATURA (T)) DigProg Regulatori RH+T:
BHR201: Precizni Vlago i Termo Regulator sa digitalnom senzorskom sondom DHT22 i 2 relejna izlaza (Temperatura + Vlaznost vazduha)
 
BPP - (VAKUM-PRITISAK) DigProg Regulatori VAKIMA ili Pritiska:
BPP10: Digitalni Programabilni Regulator Vakuma ili Pritiska sa senzorom Motorola MPX serije (1 ili 5 Bara) i jednim relejnim izlazom
 
VCR - (NAPON-STRUJA) DigProg Voltmetri, Ampermetri:
VCR100: Programabilni DC Voltmetar 0-100V sa relejnim izlazom 15A/230V
VCR-PV3F: Trofazni Programabilni Voltmetar sa relejnim izlazom (zaštita od naponskih anomalija u mrežnom napajanju)
VCR20-1FA: DigProg Monofazni AC Ampermetar sa mernim torusom 5-100A i relejnim izlazom
 
BFP - (FARME-UZGAJALIŠTA-PROSTORI SA ZAHTEVNIM KLIMATSKIM USLOVIMA) DigProg Procesori (PLC):
BFP401 - PLC DigProg Termoprocesor sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 i 4 relejna izlaza (1xGrejanje+3xHladjenje)