BotronikS ili Botronic ili Botronik: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h SMS+VIBER non-stop) email:botronik@gmail.com


 

Botronik BDT1131: DigProg Tajmer (Takter-Sekvencer oscilator Impuls+Pauza) sa 2 programa rada i izborom rada sopljnjim kontaktom (npr. doziranje peleta i sl.)
- -
Primene: Impulsno doziranje (impuls+pauza) sa 2 programa rada (doziranje pelet i sl.)
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: vremenska
Merno-regulacioni opseg: 0-999 sek/min
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: -
Izlaz: Relajni (preklopni) 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BDT2010: DigProg Tajmer za UV solarijum sa memorisanjem radnog vremena (minuta) i broja ukljucenja (tretmana)
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Upravljanje radom i Kontrola odradjenog radnog vremena i broja ukljucenja
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: vremenska
Merno-regulacioni opseg: 1-99 m
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: -
Izlaz: Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BDT2131: Prog. VremenskiProcesor sa 2 izlaza (zadavanje 4 razlicita vremenska ciklusa) npr okretanje el. motora u oba smera (mesanje u oba smera sa pauzama izmedju)
- -
Primene: Obrtanje Elektor Motora u oba smera sa pauzama izmedju (mesanje) i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: vremenska
Merno-regulacioni opseg: t1/t2/t3/t4
Rezolucija prikaza: 1
Tip senzora: -
Izlaz: 2x Relajni 5A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik VCR20_1FA: Digitalni Programabini AC Ampermetar sa mernim torusom tip: VCR20-1FA (5-100A)
Botronic BTR100- - Botronic BTR100zp---
Primene: Kontrola/indikacija/alarm strujnog opterecenja monofaznog/trofaznog potrosaca (el. motora) zavisno od radne struje-opterecenja, rasterecenje glavnog pogonskog el. motora zavisno od opterecenja, alrmna dojava preopterecenja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: aktiviranje izlaznog releja zavisno od zadatih vrednosti
Merno-regulacioni opseg: 5-100Aac preko mernog torusa
Rezolucija prikaza: +/-1%
Tip senzora: TALEMA merni torus 5-100A
Izlaz: Relajni preklopni 5A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BPP10: Digitalni Programabilni Regulator Vakuma ili Pritiska sa senzorom Motorola MPX serije (1 ili 5 Bara) i jednim relejnim izlazom
Botronic BTR100- - Botronic BTR100zp
Primene: Regulacija rada vakum pumpi ili pumpi za postizanje pritiska, vakum ramovi, autoklav uredjaji i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: 0-1(5) Bara
Rezolucija prikaza: 0,01. Tacnost: +/- 0,3
Tip senzora: MOTOROLA MPX diferencijalno referentni senzor
Izlaz: Relajni 5(16)A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BMD202: DigProg Dimer Monofazni regulator snage (proporcionalni regulator broja obrtaja elektro motora) upravljan mernom temperaturom (kontrola ventilacije (broja obrtaja ventilatora) zavisno od temperature)
Botronic BTR100- - Botronic BTR100zp
Primene: Farme (pilici, svinje, zivina), uzgajalista, klimatizacija i sl. Za proporcionalnu regulaciju broja obrtaja ventilatora zavisno od temperature...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: proporcionalna
Merno-regulacioni opseg: 3/+60C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: LM35
Izlaz: 3xSSR DC drive + 2xSSR (220V/1A)
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BMD101S: Digitalni Monofazni Regulator snage (DIMER) potrosaca (broja obrtaja motora, snage elektromagnetnih vibratora i sl.) sa SoftStart funkcijom upravljan komandnim tasterima i spoljnjim kontaktima (5A ili 8A)...
Botronic BTR100- - Botronic BTR100zp
Primene: Monofazna regulacija snage potrosaca (DIMER), regulacija snage elektromagnetnih vibratora, broja obrtaja elektro motora sa SoftStart funkcijom (ventilacija i sl.), grejaca, osvetljenja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: Fani ugao (0-180step.) 0-100%
Izlazna struja: interni SSR do 5/8A (zavisno od modela)
Izlaz: za externi SSR do 16A (opcija)
Rezolucija prikaza: 1%
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96
Vidi detaljnije...

 

Botronik VCR_PV3F: Programabilni Trofazni Voltmetar Digitalni sa relejnim izlazom 5A/230V (kontrola ispravnosti faznih napona ili 3 monofana napona - zastita od naponskih anomalija)
Botronic BTR100- - Botronic BTR100zp
Primene: Zastita potrosaca od naponskih anomalija u mreznom napajanju, industrija, domacinstvo, farme i sl...
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: aktiviranje izlaznog releja zavisno od zadatih vrednosti
Merno-regulacioni opseg: 3x 50-275Vac (L1-L2-L3)
Rezolucija prikaza: 1 V. Tacnost: +/- 1%
Tip senzora: interni 3xnaponski
Izlaz: Relajni preklopni 5A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik VCR100: Programabilni DC Voltmetar 0-100V sa relejnim izlazom 15A/230V
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Automatska kontrola punjenja akumulatora, prikaz DC napona sa alarmnom funkcijom, kontrola i odrzavanje akumulatorskih stanica, u solarnim sistemima aku punjenja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA ili mernim DC naponom
Merno-regulacioni opseg: 0-100VDC
Rezolucija prikaza: 0,1 V. Tacnost: +/- 0,1V
Merna velicina: DC napon
Izlaz: Relajni preklopni 15A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BFP401: DigProg Termoprocesor sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 i 4 relejna izlaza (1xGrejanje+3xHladjenje)
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Farme (pilici, svinje, zivina), uzgajalista, klimatizacija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DALLAS DS18
Izlaz: 4x Relajni 3A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BPV401_DGF: Digitalna Programabilna Dozirna Vaga sa 4 relejna izlaza (program rada: GRUBO+FINO+PUNA+PRAZNI) i komandnim ulazom S1
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Kontrola doziranja materijala sa izlazima za: grubo i fino doziranje (MERU) + praznjenje + signal vaga=puna + startna komanda, za automatske i poluautomatske pakerice, detekcija i kontrola tezine i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: sila - tezina
Merno-regulacioni opseg: do 10 tona
Rezolucija prikaza: 1-10-100-1000g
Tip senzora: opteretna celija - senzor sile
Izlaz: Relajni 4x 3A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BHR201: Precizni Vlago i Termo Regulator sa digitalnom senzorskom sondom DHT22 i 2 relejna izlaza (Temperatura + Vlaznost vazduha)
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Za regulaciju relativne vlaznosti vazduha i temperature u kontrolisanom prostoru. Inkubatori, zivotinjske i biljne farme, fermentacione komore, magacinski prostori sa osetljivom robom, klimatizacija prostora i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: 2x ON/OFF
Termo senzorska sonda: digitalna DHT22 sa internom temperaturnom kompenzacijom i fabricki kalibrisana
Izlaz: 2x relejni 5A/230V
Rezolucija prikaza: 0,1C/0,1%RH
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96
Vidi detaljnije...

 

Botronik BTR100: Precizni Digitalni Termoregulator sa digitalnom termo senzorskom sondom DS18B20 za radni opseg od -9,9 do +99,9C i jednim relejnim izlazom 16A/230V
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: Inkubatori, susare (testenina, voca-povrca, lekovitog bilje, gljiva i sl.), prehrambena, procesna, farmaceutska industija i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -10/+100C
Rezolucija prikaza: 0,1 C. Tacnost: +/- 0,3C
Tip senzora: DALLAS DS18
Izlaz: Relajni preklopni 16A/230V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BTR250: Termoregulator za radni opseg od -30 do +250C sa senzorskom sondom KTY84 i jednim relejnim izlazom 16A/230V
Botronic BTR100 - - Botronic BTR100zp
Primene: U preradi gume i plasticnih masa, za plastifikaciju, pekare, mlekare prehrambenu industriju i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja < 3VA
Tip regulacije: PID ili ON/OFF
Merno-regulacioni opseg: -30/+250C
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 1C
Tip senzora: Siemens KTY84
Izlaz: Relajni 5(16)A/250V
Kuciste: Panelno 48x96x70mm (otvor 46x92)
Program rada: vidi uputstvo
Vidi detaljnije...

 

Botronik BSR316A: SMS Kontroler sa snaznim relejnim izlazom (16A/230V) za direktan pogon potrosaca do 3500W i alarmnim SMS dojavnim kontaktnim ulazom
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna dojava...
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 12VDC/1A iz drugog izvora napajanja
Izlazi: 1x Relejni (preklopni kontakt) 16A/230V
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji
Vidi detaljnije...

 

Botronik BSR320: SMS Kontroler sa 2 relejna izlaza (2 kanalna sms komanda) i alrmnim kontaktnim ulazom (sms dojava stanja kontakta)
Primene: SMS direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. + alarmna SMS dojava otvaranjem kontakta (kao samostalni alarmni sistem ili dodatak na postojece alarmne sisteme). Tiha alarmna dojava...
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 12VDC/1A iz drugog izvora napajanja
Izlazi: 2x Relejni (radni kontakt) 3A/230V
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji
Vidi detaljnije...

 

Botronik BSR340-2RT: SMS Kontroler sa Temperaturnim digitalnim senzorom (-50/+125C) i 2 relejna izlaza (SMS alarmna dojava+poziv kod prekoracenja zadatih temperaturnih granica (gornja+donja) i 2 kanalna SMS komanda)
Primene: Daljinska kontrola temperature te alarmna SMS dojava (+poziv) u slucaju prekoracenja zadatih alarmnih granica (gornja+donja temperaturna granica - zadaju (podesava korisnik) se SMS porukama) + SMS direktna daljinska kontrola rada do 2 potrosaca (grejanje (vikendice), hladjenje, klimatizacija, navodnjavanje, resetovanje daljinskih uredjaja i sl. Alarmna GSM dojava u slucaju pozara, mraza, anomalije temperature u farmama, plastenicima, magacinskim i drugim prostorima - objektima, kotlovska postrojenja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V (iz adaptera u kompletu) ili 12VDC/2A iz drugog izvora napajanja
Izlazi: 2x Relejni (radni kontakt) 3A/230V
Kuciste: RK12 za montazu na DIN sinu 35mm ili prema zelji
Vidi detaljnije...

 

 

 

 

 

 

GORE