Botronik ili Botronic ili Botroniks: elektronski sklopovi sistema automatizacije
Novi Sad/Sremska Kamenica/Vojvodina-Srbija Tel:0642664273 (radni dan 11-15h SMS+VIBER non-stop) Preporuka=email:botronik@gmail.com


Botronik BMD101S: Digitalni Monofazni Regulator snage potrosaca (DIMER - broja obrtaja motora, snage elektromagnetnih vibratora, osvetljenja i sl.) sa SoftStart funkcijom upravljan komandnim tasterima i spoljnjim kontaktima...
Botronik BMD101S Primene: Monofazna regulacija snage potrosaca (DIMER), regulacija snage elektromagnetnih vibratora, broja obrtaja elektro motora sa SoftStart funkcijom (ventilacija i sl.), grejaca, osvetljenja i sl.
Karakteristike:
Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 3VA
Tip regulacije: Fani ugao (0-180step.) 0-100%
Izlazna struja: interni SSR do 5/8A (zavisno od modela)
Izlaz: za externi SSR do 16A (opcija)
Rezolucija prikaza: 1%
Program: vidi uputstvo
Kuciste: Panelno 48x96

Botronic BMD101S

Komplet sadrzi: Panelni komandni uredjaj, senzorsku sondu u vodootpornom kucistu sa 1m prikljucnog kabela i uputstvom za upotrebu
Model: BMD101S-5A: Za direktan pogon monofaznih potrosaca do 5A/230V - cena: €60
Model: BMD101S-8A: Za direktan pogon monofaznih potrosaca do 8A/230V - cena: €80
Model: BMD101S+SE16A-: Za pogon monofaznih potrosaca do 16A/230V (sa dodatnim-spoljnjim SSR16A)- cena: €100


Opis: Kada su oba kontrolna kontaktna-beznaponska ulaza (S1(grubo)/S2(fino)) otvorena uredjaj je u oFF stanju a izlaz nije aktivan. Zatvaranjem kontakta S1 aktivan je izlaz sa zadatom prvom snagom (AKO U PRESETU NIJE DRUGACIJE ZADATO - vidi dole) a S2 sa drugom. Kada su oba ulaza zatvorena aktivna je zadata snaga za S2. Tokom radnog stanja zadavanje aktivne snage vrsi se konstantnim pritiskom na tastere.
SoftStart funkcija se realizuje samo kod zatvaranja S1!

SET-Radno zadavanje: U oFF stanju, pritiskom na GORNJI/DONJI taster (dok se ekran ne ugasi te odpustiti) pojavi se zadata vrednost GRUBE(S1)/FINE(S2) vrednosti. Dok se ova vrednost nalazi na ekranu menjamo je tasterima. Opseg zadavanja za obe vrednosti je od 0-100%. Tokom rada dok je aktivna odredjena snaga rada takodje je mozemo menjati na tasterima.

PRESET-Servisno zadavanje: Lagani polazak-SoftStart funkcija
Uredjaj iskljucen sa napajanj a, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Prikazu se promenjive:
P00 xxx: Nacin SoftStarta: 1=od nule do zadate 2=od nule do 100% te pad do zadate
P01 xxx: Vremenski korak SoftStarta: Brzina SoftStart funkcije (najcesce u opsegu 1-10)
Ovako zadati parametri aktiviraju se svaki put samo kod zatvaranja spoljnjeg kontakta S1!

Izlaz1 FAZA (DIMER) je direktan izlaz sa elektronskog regulacionog elementa I namenjen za pogon potrosaca koji za svoj rad koriste obe polu-periode regulisanog mreznog napona (el. motori, grejaci, sijalice sa zarnom niti i sl.)

Izlaz2 FAZA (VIBRO) je gornji izlaz koji prolazi korz ugradjenu poluprovodnicku diodu i propusta samo pozitivnu poluperiode regulisanog mreznog napona. Koristi se za pogon elektro-magnetnih vibratora i sl. Radna frekvencija je 50Hz a podesava se izlazna snaga vibratora.
U ZAVISNOSTI OD PRIMENE KORISTITI SAMO JEDAN OD POMENUTIH IZLAZA!

Opterecenje: Izlaz je predvidjen za pogon potrosaca do max struje oznacene na proizvodu-uputstvu.

Izlaz za spoljnji SSR: U slucaju potrebe za vecim radnim strujama (snagom) na ovaj izlaz se prikljucuje spoljni snazni SSR elemenat (opcija) koji moze pogoniti potrosace do reda KW snage. Za dodatne informacije kontaktirati proizvodjaca (izlaz iskljucivo za pogon RANDOM SSRelea (NE ZCD SSRelea!!!)).

Upravljanje radom uredjaja naponom napajanja: Kratkospojiti-prespojiti ulaz S1. Prikljucenjem napona napajanja uredjaj startuje sa zadatom snagom P1 a tokom rada na tasterima se zadaje intenzitet. Eventualno podesiti startne parametre (preset).
Po mogucstvu uvek koristiti spoljnji prekidac (S1) za start uredjaja (ako se S2 ne koristi).

Ostale napomene:
-Uredjaj se zahgreva tokom rada - obezbediti adekvatan prostor za hladjenje (barem po 5cm sa svake strane slobodnog prostora!).
- Uredjaj je iskljucivo za koriscenje u zatvorenim objektima-prostorima (nije za spoljnu montazu)!


GORE